Nová pravidla pro úhradu drobných oprav v nájemních bytech!

Nová pravidla pro úhradu drobných oprav v nájemních bytech!

Od 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (NOZ), přestalo platit
nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které upravovalo úhradu nákladů spojených
s drobnými opravami nájemního bytu. Podle NOZ se mohli v nájemní smlouvě o této
záležitosti pronajímatel a nájemce dohodnout.

Vláda nyní schválila nové nařízení, které od 1.1.2016 vymezuje běžnou údržbu
a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce.

1) Běžná údržba

Běžnou údržbou se rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení,
které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek,
tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených
vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.“
Náklady hradí nájemce, nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak.

2) Drobné opravy

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení
součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Například: opravy podlahových krytin,
částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků,
domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, dále pak opravy
a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových
vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch,
ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů apod.
Nájemce hradí drobné opravy podle věcného vymezení (opravy konkrétně vyjmenované v § 4)
a u ostatních oprav neuvedených v § 4 do výše nákladů 1.000 Kč na jednu opravu (§ 5).
Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100Kč/m²
podlahového plochy bytu za kalendářní rok (§ 6).

Podle nového nařízení se budou řešit situace vzniklé po 1.1.2016 a na ujednání v nájemní
smlouvě, které je v neprospěch nájemce, se v případě sporu nebude brát zřetel.
Platné zůstane pouze ujednání snižující rozsah povinností nájemce.

Uložit odkaz do záložek.

Náš web používá soubory cookies. Bez souborů cookies by bylo procházení webů složitější, používáním webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení cookies na této stránce je nastaveno na "Povolit cookies", aby Vám její návštěvnost přinesla pokud možno, co nejlepší uživatelskou zkušenost. Pokud budete dál pokračovat v používání tohoto webu bez změny nastavení cookies nebo kliknete na "Přijímám", dáváte ke zpracování cookies souhlas.

Zavřít